Service

Palvelut

Tjänster

Troubleshooting on computers and peripherals: 30 €

Computer maintenance: 50 €

(Dust removal, file system cleaning, virus / trojan scan)

Windows / Linux / Mac installation / reinstallation: 50 €

(installation, update, drivers)

Customer visit: 60 € / hour

Tietokoneiden ja oheislaitteiden vianmääritys: 30 €

Huolto: 50 €

(pölynpoisto, tiedostojärjestelmä siivous, virus/troijalaisten skannaaminen)

Windows / Linux / Mac asennus tai

uudelleenasentaminen: 50 €

(asennus, päivitys, ajurit)

Asiakaskäyntejä: 60 € / tunti

Felsökning på datorer och kringutrustning:  30€

Underhåll av dator :  50€

(Dammborttagning, filsystemsrensning, virus/trojan scanning)

Windows / Linux / Mac installation/ominstallation :  50€

(installation, uppdatering, drivrutiner)

Kundbesök :  60€ / timme

DataStore Finland

Y-Tunnus: 1623030-2